Cenas EUR tulkojumiem par 1800 rakstu zīmēm ar atstarpēm.

 

Valodu virziens Vienas lappuses cena
Latviešu - Krievu | Krievu - Latviešu 7.00 EUR
Angļu, Vācu - Latviešu | Latviešu - Angļu, Vācu 10.00 EUR
Angļu, Vācu - Krievu | Krievu - Angļu, Vācu 10.00 EUR
Lietuviešu - Latviešu, Krievu | Latviešu, Krievu - Lietuviešu  16.00 EUR
Igauņu - Krievu, Latviešu | Krievu, Latviešu - Igauņu 16.00 EUR
Ukraiņu - Latviešu, Krievu | Latviešu, Krievu - Ukraiņu 16.00 EUR
Poļu - Latviešu 16.00 EUR
Franču - Latviešu, Krievu | Latviešu, Krievu - Franču 16.00 EUR
Itāļu - Latviešu, Krievu | Latviešu, Krievu - Itāļu 16.00 EUR
Spāņu - Latviešu | Latviešu - Spāņu 16.00 EUR
Norvēģu - Latviešu | Latviešu - Norvēģu 22.00 EUR
Somu - Latviešu | Latviešu - Somu 22.00 EUR
Dāņu - Latviešu | Latviešu - Dāņu  22.00 EUR
Baltkrievu - Latviešu | Latviešu - Baltkrievu 22.00 EUR
Holandiešu - Latviešu | Latviešu - Holandiešu 22.00 EUR
Zviedru - Latviešu | Latviešu - Zviedru 22.00 EUR

 

Piezīme:
Retāk izmantoto valodu tulkojuma cena tiek noteikta pēc vienošanās!
Cenas ir norādītas kombinācijā ar latviešu vai krievu valodu.
Visas cenas ir uzrādītas bez PVN.

Sinhronā tulkošana sākot no 40.00 EUR/h

Izpildes termiņi, nosacījumi

  • Parastais (3 darba dienas un vairāk)
  • Steidzams (1 dienas laikā) - piemaksa 25%
  • Piemaksa par komplicēta teksta tulkojumu (juridisks, tehnisks, medicīnisks u.tml.) - 25%-50%
  • Atlaide pastāvīgajiem klientiem tulkojumam apjomā virs 50 lpp. – 10%

Tulkojumu notariāla apliecināšana

Dokumenti Cena
Pie dokumenta oriģināla 25.84 EUR
Pie dokumenta kopijas 25.84 EUR (+3.21 EUR par katru nākošo kopijas lapu)
Dokumenta kopijas notariāla apliecināšana no 3.21 EUR (par kopijas lapu )
Ar SIA „BHC Consulting” zīmogu 10.00 EUR

Dokumenta/ tulkojuma legalizācija

Atsevišķos gadījumos nepieciešama dokumenta un / vai tulkojuma legalizācija (Apostille) saskaņā ar 1961. gada Hāgas konvenciju. Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) ir paraksta un zīmoga īstuma apliecināšana, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sagatavoti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts arī dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras. Šo pakalpojumu sniedz LR Ārlietu ministrija. Sīkāka informācija: LR AM mājas lapā, sadaļā - Konsulārā informācija, dokumentu legalizācija http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/legalizacija/  vai pa tālruni – 80005905 bezmaksas informatīvais tālrunis.

Biroja pakalpojumi

Pakalpojuma veids Cena par 1 vienību
Iesnieguma, vēstules un citu dokumentu sagatavošana / noformēšana (latviešu, krievu valodā) 5.00 EUR
Iesnieguma, vēstules un cita dokumentu sagatavošana/ noformēšana (angļu, vācu valodā) 7,00 EUR
Dokumentu pārrakstīšana (latviešu, krievu valodā) 5.00 EUR *
Tulkošana, dokumentu notariāla apliecināšana skat. cenrādi
Tulkojuma atkārtota izsniegšana (dublikāts) 50% no tulkojuma cenas
Teksta korektūra (darbam, kas tulkots mūsu birojā) 30% no tulkojuma cenas
Teksta korektūra (darbam, kas nav tulkots mūsu birojā) 50% no tulkojuma cenas
Tabulu zīmēšana (ievietošana tekstā - 1 tabula)  
Dokumentu skanēšana (1 attēls) 0,20 EUR
Kopēšana 0,10 EUR
Drukas darbi A4: melnbalts / krāsains  

 

* Piezīme: citu valodu dokumentu pārrakstīšana tiek aprēķināta 50% apmērā no tulkojuma cenas

Pieprasīt atzvanu