Cenrādis grāmatvedības pakalpojumiem

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu apmaksa tiek noteikta vadoties pēc:

 • klienta pirmdokumentu skaita mēnesī (rēķini, preču pavadzīmes, bankas pārskaitījumi, kases operācijas un tml.),
 • darījumu sarežģītības pakāpes,
 • darbinieku skaita uzņēmumā,
 • pamatlīdzekļu skaita, vērtības un sastāva,
 • valūtu skaita, kurās tiek veiktas saimnieciskās operācijas un bankas norēķinu kontu daudzuma,
 • klientam nepieciešamo papildus pakalpojumu daudzuma.

Uzņēmuma apgrozījums grāmatvedības pakalpojumu cenu neietekmē!
Minimālā grāmatvedības apkalpošanas cena par mēnesi ir sākot no 50,- EUR bez PVN.

Zemāk noradītajā tabula Jūs varat aptuveni aprēķināt, cik izmaksās mūsu pakalpojumi, veicot Jūsu uzņēmuma grāmatvedības apkalpošanu.

 

Iegrāmatojamo dokumentu/
darbību
skaits
Darbinieku
skaits
Summa par pakalpojumiem
EUR (bez PVN)

1   -  30

1  -  2

50,-

50,-

31  - 60

1  -  5

50,-

100,-

61  - 90

1  -  5

100,-

150,-

91  -  120

5   - 10

150,-

180,-

121 - 150

10 -15

180,-

200,-

151 - 180

15 - 20

200,-

250,-

181 - 200

20 - 25

250,-

300,-

Virs  200

Virs 25

Pēc vienošanās

Darbinieku pieņemšana darbā

(līguma sagatavošana u.t.t.)

20,-

Grāmatvedības pakalpojumi uz 1 darbinieku:

-darba algas, atvaļinājumu, slimības lapas aprēķins

-darba algas un tabeles noformēšana

 

15,-

Komandējuma, darba brauciena noformēšana

20,-

Vienas automašīnas ceļazīmes noformēšana

20,-

Prezentācijas akta noformēšana

10,-

Pavadzīmes, invoice un citu rēķinu noformēšana

1,- - 20,-

Atskaišu sagatavošana un nodošana (VID un citi)

10,-/ 1 vienība

Atskaišu sagatavošana citām institūcijām

no 10,- gab.

Statistikas, bankas un citu atskaišu sagatavošana un nodošana minētās iestādē

10,-/ 1 vienība

Operatīvās bilances sagatavošana

no 50,-

Grāmatvedības metodikas sagatavošana

No 50,- (vienreizēja apmaksa)

Atskaišu labošana un atkārtota iesniegšana, klienta vainas dēļ

20,-

Pamatlīdzekļa MVI reģistrācija un pārreģistrācija uzskaitē

20,-/ gab.

PVN maksātāja reģistrācija

30,-

EDS līguma slēgšana

20,-

Dažādu līgumu sagatavošana un analīze

no 30,-

Pārstāvēšana VID nodaļā

30,-/h

 

Norādītie tarifi nav galīgi, precīza grāmatvedības apkalpošanas vērtība tiek noteikta, detalizēti iepazīstoties ar uzņēmuma dokumentāciju 3 mēnešu periodā!

 

Grāmatvedības pakalpojumi

 • Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām un pašnodarbinātām personām
 • Nodokļu uzskaite
 • Grāmatvedības /finansu atskaišu sagatavošana
 • Kadru uzskaite un ar to saistīto dokumentu noformēšana (rīkojumi, štatu saraksti, tabeles un tml.)
 • Atskaišu sagatavošana

Grāmatvedības uzskaites organizēšana

 • Uzņēmuma dokumentācijas un struktūras izpēte
 • Specifiska pieeja jomā ar kuru uzņēmums nodarbojas
 • Grāmatvedības un nodokļu sistēmas izstrāde
 • Sintētisko un analītisko kontu noformēšana
 • Dokumentācijas sistēmas izstrāde
 • Kadru politikas sakārtošana uzņēmumā
 • Grāmatvedības un nodokļu kārtošana: grāmatvedības uzskaites automatizēšana
 • Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana

Grāmatvedības atjaunošana

 • Primāro dokumentu apstrāde un izveide attiecīgajā formā (atskaišu gatavošana)
 • Nepieciešamās reģistrācijas pareizības pārbaude, atjaunošana un izveide uzskaites reģistriem
 • Pārbaude pareizai aprēķinātai nodokļu nomaksai un nodokļu deklarācijas izveide
 • Atskaišu sagatavošana atbilstoši LR likumdošanai
 • Pēc iegūtajiem datiem sastādīta grāmatvedības formas kvartāla, gada atskaites
 • Konsultācijas par grāmatvedības uzskaites tālāku organizāciju

Audits

 • Pakalpojums, kas tiek piedāvāts uzņēmuma īpašniekiem. Tas sevī ietver grāmatvedības un nodokļu uzskaites stāvokļa ekspertīzi un novērtē uzņēmuma vadīšanas efektivitāti.
 • Pēc audita pārbaudes rezultātiem uzņēmumam tiek sniegtas rekomendācijas tā efektivitātes paaugstināšanai. Brīvprātīgās audita pārbaudes var tikt veiktas dažādās situācijās.
 • Audita pakalpojumu izmaksas ietekmē dažādi faktori - darba apjoms, darbinieku skaits uzņēmumā, dokumentu aprites apjoms u.c.

Konsultēšana

 • Uzskaites politikas un grāmatvedības standartu izstrāde
 • Par nodokļu grāmatvedības kārtošanu

Finansu atskaites un konsultācijas

 • Uzņēmuma finansu darbības analīze
 • Biznesa plānošana
 • Kapitāla piesaistīšanas shēmu izstrāde un optimizācija
 • Finansu plūsmas optimizācija, ienākumu un aktīvu vadība
 • Firmas iekšējās finansu darbības analīze un optimizācija
 • Bez papildus maksas – juridiska pavadīšana un tulkojumi

Mūsu garantijas

Mēs garantējam individuālu pieeju katram klientam, augstu apkalpošanas kvalitāti, kā arī absolūtu konfidentalitāti un dokumentu drošu uzglabāšanu.

Pieprasīt atzvanu